DSO Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady
DSO Veleň, Sluhy, Brázdim a
Polerady
Hlavní 7
250 63 Veleň

IČ 67775195
DIČ CZ67775195

Bank. spojení: KB, a.s.
č.ú.: 27-9083580207/0100
Tel.: 283 932 290
email: info@dso-vsbp.cz

Informace o odečtech a  vyúčtování
Odečty vody probíhají jednou za rok v období červen-září. Vyúčtování se pak provádí následně a je doručováno do poštovních schránek.

Na odebranou vodu je možné v průběhu roku zasílat zálohy minimálně však ve výši 250,-Kč. Všechny platby zasílejte na účet 27-9083580207/0100. Pro platbu záloh používejte jako variabilní symbol pouze přidělené zákaznické číslo. Pro úhradu vyúčtování pak použijte prosím jako vyriabilní symbol číslo faktury. Jen tak můžeme zaručit správné zaúčtování.

Upozorňujeme tímto odběratele - neplatiče, že DSO důsledně uplatňuje právo odpojení od dodávek pitné vody a podání žaloby na dlužné částky. Následná žádost o opětovné připojení je zpoplatněna!

Žádost o informace o stavu úhrad za odebranou vodu můžete zasílat emailem na
info@dso-vsbp.cz
Copyright © 2014 by Niki  ·  All Rights reserved