DSO Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady
DSO Veleň, Sluhy, Brázdim a
Polerady
Hlavní 7
250 63 Veleň

IČ 67775195
DIČ CZ67775195

Bank. spojení: KB, a.s.
č.ú.: 27-9083580207/0100
Tel.: 283 932 290
email: info@dso-vsbp.cz

Informace o odečtech a  vyúčtování
Odečty vody probíhají každoročně v období červen-červenec. Vyúčtování se pak provádí v průběhu července a je doručováno do poštovních schránek.

Platbu za odebranou vodu je možné provádět buď převodem z účtu nebo složenkou.

Na odebranou vodu je možné v průběhu roku zasílat zálohy minimálně však ve výši 250,-Kč.

Všechny platby zasílejte na účet 27-9083580207/0100 jako variabilní číslo vždy použijte číslo vodoměru.

Vzhledem k vysokému nárůstu neplatičů z řad odběratelů DSO, upozorňujeme tímto odběratele - neplatiče, že od roku 2017 začne DSO důsledně uplatňovat právo odpojení od dodávek pitné vody a podání žaloby na dlužné částky.

Žádost o informace o stavu úhrad za odebranou vodu můžete zasílat emailem na
info@dso-vsbp.cz
Copyright © 2014 by Niki  ·  All Rights reserved