DSO Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady
Datum rozboru
Název
Soubor
21.03.2022
Rozbor vody ze dne 11.1.2023
DSO Veleň, Sluhy, Brázdim a
Polerady
Hlavní 7
250 63 Veleň

IČ 67775195
DIČ CZ67775195

Bank. spojení: KB, a.s.
č.ú.: 27-9083580207/0100
Tel.: 283 932 290
email: info@dso-vsbp.cz

Rozbory vody dle data
Copyright © 2014 by Niki  ·  All Rights reserved